TOP >  schedule

Schedule

September 2018

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     

1

vs Chunichi

Nagoya Dome

Tie 5-5

2

vs Chunichi

Nagoya Dome

W 9-13

3

4

vs DeNA

Kanazawa

Cancelled

5

vs DeNA

Toyama

L 3-6

6

7

8

vs Hanshin

Koshien Stadium

W 2-7

9

vs Hanshin

Koshien Stadium

Cancelled

10

11

vs Yakult

Tokyo Dome

L 1-4

12

vs Yakult

Tokyo Dome

Tie 1-1

13

vs Yakult

Tokyo Dome

L 2-4

14

vs DeNA

Yokohama Stadium

L 4-2

15

vs DeNA

Yokohama Stadium

L 3-1

16

vs Chunichi

Tokyo Dome

W 11-3

17

vs Chunichi

Tokyo Dome

L 2-4

18

19

vs DeNA

Tokyo Dome

L 1-6

20

vs Yakult

Jingu Stadium

Cancelled

21

vs Yakult

Jingu Stadium

Cancelled

22

vs Yakult

Tokyo Dome

14:00 pm

23

vs Hanshin

Koshien Stadium

14:00 pm

24

vs Hanshin

Koshien Stadium

14:00 pm

25

26

27

28

vs DeNA

Tokyo Dome

18:00 pm

29

vs Hiroshima

Tokyo Dome

18:00 pm

30

vs Hiroshima

Tokyo Dome

14:00 pm