TOP >  schedule

Schedule

October 2021

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
    

1

vs DeNA

Tokyo Dome

W 3-2

2

vs DeNA

Tokyo Dome

W 5-4

3

vs DeNA

Tokyo Dome

Tie 3-3

4

5

vs Yakult

Jingu Stadium

L 3-2

6

vs Yakult

Jingu Stadium

L 3-0

7

vs Yakult

Jingu Stadium

L 1-0

8

vs Hiroshima

Mazda Stadium

L 6-2

9

vs Hiroshima

Mazda Stadium

L 7-1

10

vs Hiroshima

Mazda Stadium

L 3-1

11

12

vs Hanshin

Tokyo Dome

L 1-2

13

vs Hanshin

Tokyo Dome

Tie 2-2

14

vs Hanshin

Tokyo Dome

L 0-3

15

vs Yakult

Jingu Stadium

L 8-7

16

vs Hiroshima

Tokyo Dome

L 7-8

17

18

19

vs DeNA

Yokohama Stadium

Tie 4-4

20

vs DeNA

Yokohama Stadium

W 2-3

21

22

23

vs Yakult

Tokyo Dome

W 11-1

24

vs Yakult

Jingu Stadium

18:00 pm

25

26

27

28

29

30

31